Менторство

Нуди практичен пристап кон работата на менторот во јавната администрација, начини имплементирање на одредбите од новиот Закон за административни службеници што се однесуваат на менторство преку создавање на заедничка култура на менторство.