Проценка на влијанието на регулативата

Одговара на прашањата што е проценка на влијанието на регулативата (ПВР), за кои закони и како се прави ПВР, од што се состои ПВР.