Работење со други

Се однесува на тимовите, тимска работа, важноста на ефективните тимови за постигнување на резултати.