Учење и развој

Ги опфаќа темите во врска со односот кон учењето, креирање на атмосфера на учење и развој, видови учење, но и планирање на индивидуалниот развој на вработените, менторство, како насоки за и следење на ефектите од учењето