Стратегии и иновации

Помага за развивање на стратешка свест, успешно планирање, следење и оценка на стратегиите како и насоки за поттикнување на иновациите во администрацијата на РМ.