Управување и развој

Говори за управување со изведбата, 360 степени фидбек, за мотивација и за извлекување на најдоброто од вработените. Овој курс ги опфаќа и темите на ефективно лидерство, раководење, емоционална интелигенција, различност (diversity) како и оценување на работните достигнувања