Материјали

 
Брошура - Обука за електронски систем за учење
Основи и теоретска позадина на KP

Воспоставување на Центар на извонредност преку систем за микроучење во МИОА

Улоги и одговорности при спроведување на курсеви со помош на системот за микроучење
План за спроведување на обука 

План за спроведување на обука со примери
Пример за евакуационен формулар

Темплејт за прибирање податоци од онлајн евалуација

Унифицирана презентација за корисници на системот за микро учење

Упатство за брз почеток на Windows

Упатство за инсталирање на KnowledgePulse
Компатабилна технологија

Обука за електронски систем за учење - План на активности
ПРЕЗЕМИ
Прирачник за креирање содржини

Креирање содржини со KnowledgePulse